Dubbelsprutning

Dubbelsprutning är en variant av formsprutning där man använder sig av två olika plaster som sprutas in i formen samtidigt. Detta möjliggör olika färger i samma del, eller till exempel två plaster med olika typ av hårdhet i samma del. Det är en metod som är under ständig och snabb utveckling, som dessutom har en snabb process. I princip handlar det om att göra två saker samtidigt i en och samma sprutning.

Fördelar med dubbelsprutning

Med hjälp av dubbelsprutning kan man med mycket lyckat resultat tillverka till exempel knappar i olika färger, mjuka handtag och rörliga segment eller delar. Det går alltså att få ett resultat med estetik i både olika färger och textur. Effektiviteten är också en faktor i och med att det som man tidigare var tvungen att tillverka i flera steg nu kan tillverkas i ett enda steg.

Ekonomiskt och tidsmässigt kan metoden innebära stora besparingar i och med att man kan förena flera processer i en och samma tillverkningscykel. Detta minskar också risken för föroreningar markant, vilket blir mycket viktigt i vissa typer av delar och detaljer. Dubbelsprutningen sker i slutna processer, vilket också ger hög hållbarhet för produkter som blandar till exempel hårda och stadiga material med mjukare delar. Vid tillverkning av olika slags handhållna verktyg kan detta vara av stor betydelse för både användarvänlighet och hållbarhet. När produkter av plast behöver ha ett skyddande hölje för fukt-, vind- och vibrationsslitage är också denna metod mycket användbar för hög säkerhet och hållbarhet.

Utmaningar för framtiden

Vilka typer av variationer som man kan skapa genom dubbelsprutning beror mycket på vilka inställningar man gör i maskinen som sköter själva sprutningen. Detta är en utmaning för maskinoperatörerna som programmerar maskinerna för plasttillverkning.