Vakuumformning

Vakuumformning är en metod för forma plast. Metoden är förhållandevis miljövänlig och möjliggör formning av stora och tunna delar. De vanligaste plasterna som används vid den här metoden är PC, ABS, SAN, PS, PET, PVC och PMMA.

Så här fungerar vakuumformning

Vakuumformning går ut på att man med hjälp av just vakuum formar plast. Stora och tunna delar i plast görs med fördel på detta sätt. Det går ut på att man har ett varmt stycke plast som är formbart. Detta stycke placeras sedan på en yta som har den form plast stycket ska få. Med hjälp av vakuum pressas den mjuka plastplattan mot ytan och får sedan stelna. Plastplattan blir formad exakt efter de konvexa eller konkava former som det den sugs fast emot. Materialet för själva formen kan återanvändas många gånger och kan vara i till exempel trä.

Fördelar och nackdelar med metoden

Oftast används termoplast som har hög värmetålighet vid denna metod. Det blir ofta små plastbitar över vid formningen, men fördelen med denna plast är att den oftast kan malas ned och så återanvändas i sin helhet. Själva processen kan vara relativt dyr men materialen, både i själva slutprodukten och i formen man pressar plastplattan mot, är relativt billiga. Den största fördelen med metoden är att man kan forma riktigt stora och tunna, och därmed lätta, delar av plast.

Det är en metod som går långsammare än en del andra, men den kan ofta vara lönsam för både stora och små mängder av samma plastprodukt. Metoden kan användas både för mycket små produkter, till exempel förpackningar till mediciner, och till stora produkter, så som delar till instrumentbrädor i bilar och lastbilar. Resultatet kan bli en mycket tunn och mycket lätt produkt.