Legotillverkning

Legotillverkning är ett ord som beskriver ett tillverkningssätt där många olika material och processer måste användas. Den person eller det företag som har en idé om en relativt avancerad produkt kan sällan vända sig till ett enda företag eller en enda tillverkare som genomför hela tillverkningen från idé till färdig produkt. Genom att planera processen tillsammans med flera olika aktörer och experter kan man ta fram en mycket avancerad produkt utan att samla all tillverkning i till exempel samma fabrik.

Legotillverkning ställer höga krav på planering och kommunikation, både informationsmässigt och transportmässigt.

Sluter avtal med andra

Det är sällan ekonomiskt försvarbart att till exempel anställa experter, utveckla maskiner och/eller köpa in dem samt sköta all tillverkning från början till slut under samma tak om det gäller avancerade produkter. I stället för att själv investera i en mycket dyr maskin sluter man då ett avtal med en aktör som redan har maskinen i fråga och kan ta på sig att utföra en del av processen mot färdig produkt. I vissa fall kanske man behöver använda en viss maskin eller viss expertis bara vid enstaka eller vid relativt få tillfällen under tillverkningen, och då blir det sällan kostnadseffektivt att ha detta själv som huvudproducent.

Utmärkande för legotillverkning

  • Används ofta för avancerade produkter med många olika komponenter
  • Processen delas upp mellan flera aktörer och experter
  • Expertis, maskiner och bearbetning hyrs in
  • Kräver mycket planering och god kommunikation
  • Mer effektivt och ekonomiskt än att samla allt under eget tak

Legotillverkning är väldigt vanligt när det handlar om till exempel datorer, fordon samt medicinska instrument. Genom att tillämpa legotillverkning kan mycket avancerade produkter produceras snabbare och mer effektivt än om tillverkaren skulle investera i allt som behövs själv och helt och hållet från början.