Allergiska reaktioner och miljöaspekter med förzinkning

Företag förlorar stora värden när produkter angrips av korrosion. Ifrån början så påverkar ett rostangrepp utseendet på produkten men med tiden så försvagas hållfastheten och prestandan. Vid stora och långvariga rostangrepp så slutar det i haveri. En stålskruv rostar om den inte har skyddats när den relativa luftfuktigheten överstiger 60 %. En tunn fuktfilm bildas på en obehandlad stålskruv och denna fungerar som en elektrolyt. För att rost ska bildas så behövs syre och fukt. Rost är poröst och fukten hålls kvar, vilket gör att angreppet fortsätter så länge som det finns material kvar. Föroreningar och salter gör att angreppet går snabbare.

Zink är den mest använda beläggningen för korrosionsskydd av stål och järn. Förzinkning kan göras med ren zink eller zinklegeringar så som zinkjärn och zinknickel. Zink är mindre ädelt jämfört med stål och passar därför utmärkt som skydd, eftersom zink korroderar cirka 10 gånger långsammare än stål under normala förhållanden.

Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner kan uppstå hos människor som kommer i kontakt med saker som har ytbehandlats med zink. Ofta så är de allergiska reaktionerna en följd av kromateringen som används efter att sakerna har behandlats med zink. Kromatering används för att förstärka rostskyddet och för att skapa en snygg yta. En gulkromad metall har ett bättre rostskydd, men en gulkromad produkt är sämre när det gäller allergiska reaktioner jämfört en blåkromad produkt.

Zinknickel ger en förbättring av korrosionsskyddet och det skyddande skiktet är mycket värmebeständigt, tål upp till 300 °C. Kontaktallergi var vanligt när tidigare när zinknickelbeläggningar användes. Numera så kan en stabil legering produceras där nickel inte lakas ut.

Miljöaspekter

Förzinkning sker idag med hänsyn till dels människor och miljön. Idag så är det vanligt att giftfri zink-bad används när man utför förzinkning istället för giftiga cyanider. Strängare miljölagar har gjort att användandet av de mycket giftiga cyanidzinkbaden nästan helt har försvunnit från marknaden.


Vad är sträckmetall

Idag används så kallat sträckmetall till många olika ändamål. Särskilt används det till olika typer av galler och skydd, exempelvis till inbrotts- och maskinskydd samt andra typer av skydd. Det förekommer även inom olika branschen och framförallt inom byggbranschen som skydd på byggställningar och annat för att minimera halkrisken. Sträckmetall är också vanligt att fästas på ramper för rullstolar eller liknande, där underlaget inte får vara halt.

När det kommer till sträckmetall så tillverkas det i flertal olika maskvidder, plåtformat samt materialdimensioner. Precis som det nämndes ovan finns det många olika användningsområden. Det har använts sedan en relativt lång tid tillbaka och levereras oftast på rulle eller i formatplåt. På senare tid har det även blivit populärt att tillverka inredningsdetaljer av sträckmetall. Oftast förknippas detta särskilt med kontorsmaterial som exempelvis pennhållare och liknande. För inredningsdetaljer är masklängd samt maskbredd oftast mycket liten, medan dessa för andra ändamål kan variera och vara desto större. Även i industrilokaler och platser där det förekommer maskiner brukar dock sträckmetallen vara liten för att inte arbetare ska riskera att komma till skada.

Köp online

Sträckmetall går igenom en speciell tillverkningsprocess för att man ska kunna skapa de hål som finns i materialet. Du kan numera köpa sträckmetall på ett flertal webbshoppar på nätet. Då får du dock räkna med att det tar någon dag innan de levereras till dig eller närmsta postombud. Är du i behov av sträckmetall direkt är det därför bättre att besöka en fysisk butik där du dessutom kan få hjälp och råd om du har några eventuella frågor. Fysiska butiker som erbjuder sträckmetall är oftast vanliga byggvaruhus eller liknande, där sträckmetall brukar kunna köpas på rulle. Behöver du större partier eller specialanpassad produkt så rekommenderar vi att du vänder dig till en bra leverantör.